ترانسفورماتور روغنی نرمال 500 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.