ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 25 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.