ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 400 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.