ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 500 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.