ترانسفورماتور قدرت کوچک هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.