تجهیزات و مواد اولیه ترانسفورماتور هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.