ترانسفورماتور روغنی تک فاز 15 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.