ترانسفورماتور روغنی نرمال 25 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.