ترانسفورماتور روغنی نرمال 160 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.