ترانسفورماتور روغنی نرمال 200 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.