ترانسفورماتور هرمتیک نرمال 125 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.