ترانسفورماتور هرمتیک نرمال 160 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.