ترانسفورماتور هرمتیک نرمال 630 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.