ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 50 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.