ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 75 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.