ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 100 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.