ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 315 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.