ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 100 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.