ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 200 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.