ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 400 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.